Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Konta i Logowanie

Logowanie do wersji Web

Jak za pomocą przeglądarki zalogować się do strony CrossKeeper

Written by Bartek Witczak
Updated 2 weeks ago

Logowanie do aplikacji mobilnej

Jak za pomocą telefonu zalogować się do systemu CrossKeeper

Written by Bartek Witczak
Updated 2 weeks ago

Zapraszanie Podopiecznych przez przeglądarkę

Jak za pomocą przeglądarki zaprosić podopiecznego do grona zawodników.

Written by Bartek Witczak
Updated 3 days ago

Zapraszanie Podopiecznych przez telefon

Jak za pomocą telefonu zaprosić podopiecznego do grona zawodników.

Written by Bartek Witczak
Updated 3 days ago

Przyjmowanie zaproszenia od trenera

Jak przyjąć zaproszenie od trenera.

Written by Bartek Witczak
Updated 3 days ago

Rejestracja Konta Trenera - przeglądarka

Jak za pomocą przeglądarki założyć konto Trenera

Written by Bartek Witczak
Updated 3 days ago

Rejestracja Konta Trenera - urządzenie mobilne

Jak za pomocą aplikacji mobilnej założyć konto Trenera

Written by Bartek Witczak
Updated 3 days ago

Rejestracja konta Podopiecznego - przeglądarka

Jak za pomocą przeglądarki założyć konto Zawodnika

Written by Bartek Witczak
Updated 1 week ago

Rejestracja konta Podopiecznego - urządzenie mobilne

Jak za pomocą aplikacji mobilnej założyć konto Zawodnika

Written by Bartek Witczak
Updated 1 week ago
See all articles (9) Hide articles

Planowanie treningów

Kopiowanie i przenoszenie treningów

Jak kopiować treningi zarówno w obrębie jednego podopiecznego jak i miedzy różnymi zawodnikami.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Trening - SZKIC

Jak dodać trening do kalendarza.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Baza Ćwiczeń

Tworzenie treningów poprzez bazę ćwiczeń.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Dodawanie ćwiczeń do Bazy Ćwiczeń

Jak dodać własne ćwiczenia do Bazy Ćwiczeń.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Usuwanie ćwiczeń z Bazy Ćwiczeń

Jak usunąć ćwiczenia z Bazy Ćwiczeń.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Ukończenie treningu - aplikacja mobilna

Jak przez aplikację mobilną zakończyć trening.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Ukończenie treningu - przeglądarka

Jak zakończyć trening przez przeglądarkę.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago
See all articles (7) Hide articles

Metryki

Przegląd metryk przez przeglądarkę - Podopieczny

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Przegląd metryk przez przeglądarkę - Trener

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.

Written by Bartek Witczak
Updated 1 day ago

Przegląd metryk przez aplikację mobilną - Podopieczny

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago

Przegląd metryk przez aplikację mobilną - Trener

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago
See all articles (4) Hide articles

Pomoc

Pomoc

Jak uzyskać pomoc od Crosskeeper.

Written by Bartek Witczak
Updated 2 days ago