Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Dodawanie wyników do metryk przez trenera - aplikacja mobilna

Jak łatwo jako trener możesz dodać wyniki do metryk podopiecznego przez urządzenie mobilne.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Jako trener masz możliwość uzupełniania postępów twojego podopiecznego w jego metrykach. 

Ady to zrobić wejdź w profil klienta, w zakładkę metryki. 

• Wejdź w metrykę, do której chcesz dołączyć postęp i wybierz opcję DODAJ WYNIK.

Wpisz aktualny wynik i zapisz podejście. 

Zauważ, że wykres się uaktualnił, a każdy wprowadzony wynik jest rejestrowany poniżej wykresu wraz z data jego wprowadzenia. 

Did this answer your question?