Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Dodawanie wyników do metryk przez trenera - przeglądarka

Jak łatwo przez przeglądarkę dodać wyniki do metryk twoich klientów.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Jako trener masz możliwość uzupełniania postępów twojego podopiecznego w jego metrykach. 

• Wejdź w profil podopiecznego, wybierz metrykę do której chcesz dodać postęp i użyj opcji DODAJ WYNIK.

Wprowadź dane i zapisz podejście. 

Wprowadzone wyniki widoczne są na wykresie jako punkty, na grubej czerwonej krzywej, natomiast zielona linia przerywana to ustawiony cel. 

•  Po wybraniu opcji więcej, znajdującej się pod przyciskiem DODAJ WYNIK,  również widoczne są wszystkie wprowadzone dane.

Did this answer your question?