Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Dodawanie wyników do metryk przez zawodnika - aplikacja mobilna

Jak łatwo dodać wyniki do twoich metryk przez urządzenie mobilne.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Ustawienie metryki to pierwszy krok w kierunku robienia postępów, jednak jeśli chcesz monitorować swój postęp, regularnie wprowadzaj wyniki do aplikacji. 

• Wejdź w swój profil w zakładkę metryki.

• Wejdź w metrykę, do której chcesz dołączyć postęp i wybierz opcję DODAJ WYNIK.

Wpisz aktualny wynik i zapisz podejście. 

Zauważ, że wykres się uaktualnił, a każdy twój wynik jest rejestrowany poniżej wykresu wraz z data jego wprowadzenia. 

Did this answer your question?