Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Dodawanie wyników do metryk przez zawodnika - przeglądarka

Jak łatwo przez przeglądarkę dodać wyniki do twoich metryk.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Ustawienie metryki to pierwszy krok w kierunku robienia postępów, jednak jeśli chcesz monitorować swój postęp, regularnie wprowadzaj wyniki do aplikacji. 

• Wejdź w swój profil w zakładkę metryki.

• Wybierz metrykę do której chcesz dodać postęp i użyj opcji DODAJ WYNIK.

Wprowadź dane i zapisz podejście. 

Wprowadzone wyniki widoczne są na wykresie jako punkty, na grubej czerwonej krzywej, natomiast zielona linia przerywana to twój cel. 

•  Po wybraniu opcji więcej, znajdującej się pod przyciskiem DODAJ WYNIK,  również widoczne są wszystkie wprowadzone dane.

Did this answer your question?