Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Kopiowanie i przenoszenie treningów

Jak kopiować treningi zarówno w obrębie jednego podopiecznego jak i miedzy różnymi zawodnikami.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Wejdź w kalendarz zawodnika którego trening chcesz skopiować. Najedź kursorem na dany dzień i zaznacz przycisk Kopiuj

W lewym dolnym rogu pojawi się komunikat potwierdzający skopiowanie treningu.

Wejdź w osobę u której chcesz użyć danego treningu. Najedź na dzień w który planujesz trening i wybierz opcję WKLEJ.

Trening pojawił się w kalendarzu ale twój podopieczny jeszcze go nie widzi. Na razie widnieje jako SZKIC.

Aby trening był widoczny najedź na dzień z zaplanowanym treningiem-szkicem i wybierz opcję WYŚLIJ.

Teraz twój zawodnik widzi trening i może go wykonać. 

Możesz również dowolnie przenosić dodane już treningi. W tym celu użyj przeznaczonej do tego ikony. 

Trening został przeniesiony.

• Możesz również monitorować treningi na przestrzeni kolejnych tygodni. Tutaj dodatkowo masz wgląd w poszczególne plany treningowe i notatki od  podopiecznych.

Did this answer your question?