Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Przegląd metryk przez aplikację mobilną - Trener

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.
Written by Bartek Witczak
Updated 6 months ago

Jak mogę sprawdzić czy mój klient robi postępy ? 

Ustalanie i dążenie do celów jest bardzo ważne zarówno dla podopiecznego jak i dla trenera. Nie ma nic bardziej budującego niż naoczne postępy u zawodników. Aby śledzenie progresów było łatwiejsze stworzyliśmy METRYKI.

Co to jest metryka ? 

Metryka to narzędzie, które odmierza drogę do ustalonego celu. Możesz ją wykorzystać do ustalania rekordów i robienia pomiarów. Dzięki niej widzisz zarówno postępy jak i pokonaną drogę. 

Jako trener sam możesz ustawiać metryki dla swoich podopiecznych a potem obserwować ich zaangażowanie i postęp. Aby dodać metrykę wejdź w profil zawodnika i wybierz opcję METRYKI.

Tutaj możesz dodać nowe metryki jak i monitorować postęp już dodanych. 

Po wejściu w już dodaną metrykę widnieje wykres przedstawiający postęp zawodnika.

Did this answer your question?