Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Przegląd metryk przez przeglądarkę - Podopieczny

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Ustawianie celów treningowych to jeden z kluczy do sukcesu. Powszechnie wiadomo, że droga do celu jest ważniejsza i bardziej satysfakcjonująca od samego ostatecznego wyniku, dlatego stworzyliśmy METRYKI, dzięki którym możesz tę drogę uważnie monitorować.  

Co to jest metryka ? 

Metryka to narzędzie, które odmierza drogę do ustalonego celu. Możesz ją wykorzystać do ustalania rekordów i robienia pomiarów. Dzięki niej widzisz zarówno swoje postępy jak i drogę jaką przeszedłeś aby dany cel osiągnąć. 

Metryki znajdują się na pulpicie aplikacji w prawym dolnym roku ekranu. 

Tutaj możesz dodać nowe metryki jak i monitorować postęp już dodanych. 

Did this answer your question?