Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Przegląd metryk przez przeglądarkę - Trener

Metryki - do czego służą i gdzie się znajdują.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Jak mogę sprawdzić czy mój klient robi postępy ? 

Ustalanie i dążenie do celów jest bardzo ważne zarówno dla podopiecznego, jak i dla trenera. Nie ma nic bardziej budującego niż naoczne postępy u zawodników. Aby śledzenie progresów było łatwiejsze stworzyliśmy METRYKI.

Co to jest metryka ? 

Metryka to narzędzie, które odmierza drogę do ustalonego celu. Możesz ją wykorzystać do ustalania rekordów i robienia pomiarów. Dzięki niej widzisz zarówno postępy, jak i pokonaną drogę. 

Jako trener sam możesz ustawiać metryki dla swoich podopiecznych, a potem obserwować ich zaangażowanie i postęp. Aby dodać metrykę wejdź w profil zawodnika i wybierz opcję METRYKI, znajdującą się w prawym dolnym roku ekranu.

Tutaj możesz dodać nowe metryki jak i monitorować postęp już dodanych. 

Did this answer your question?