Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Ukończenie treningu - aplikacja mobilna

Jak przez aplikację mobilną zakończyć trening.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Po skończonym treningu podopieczny lub trener może oznaczyć trening jako UKOŃCZONY. Aby to zrobić wejdź w dany trening i wybierz opcję ZAKOŃCZ, znajdującą się w prawym dolnym rogu ekranu.

• System poprosi o krótki feedback, w którym zapyta o samopoczucie i poziom trudności treningu. 

Z podanych informacji powstaje wykres satysfakcji i trudności na przestrzeni czasu. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie postępów i tworzenie bardziej spersonalizowanych treningów. 

UWAGA. Wykres dostępny jest tylko podczas korzystania z przeglądarki.

Did this answer your question?