Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Usuwanie ćwiczeń z Bazy Ćwiczeń

Jak usunąć ćwiczenia z Bazy Ćwiczeń.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Baza ćwiczeń składa się z ćwiczeń przez nas przygotowanych i tych które ty stworzyłeś.

Usunąć można tylko własne ćwiczenia. Aby to zrobić należy wejść w dane ćwiczenie, rozwinąć pasek znajdujący się w prawym górnym rogu i wybrać opcję Usuń

Did this answer your question?