Welcome to CrossKeeper Help Center 💪

Ukończenie treningu - przeglądarka

Jak zakończyć trening przez przeglądarkę.
Written by Bartek Witczak
Updated 1 year ago

Po skończonym treningu podopieczny lub trener może oznaczyć trening jako UKOŃCZONY. 

• System poprosi o krótki feedback, w którym zapyta o samopoczucie i poziom trudności treningu. 

Z podanych informacji powstaje wykres satysfakcji i trudności na przestrzeni czasu. Dzięki niemu możliwe jest monitorowanie postępów i tworzenie bardziej spersonalizowanych treningów.

Did this answer your question?